MSČČKMM

Nábor

Nábor

 

 

PROMO TEAM

4-5 lidí (řidičský průkaz vítán)

Činnost teamu:

Ve spolupráci s UAMK, BESIPEM a Agenturou  GSMA s.r.o. se účastníme autosalonů a veletrhů. Naše činnost spočívá v rámci prevence bezpečnosti silničního provozu -  první pomoc. Ukázky první pomoci.

V současnosti je tato naše činnost dobrovolná, jídlo a  pití zajištěno. Připravujeme smlouvu tak, aby byla možná i finanční odměna.

Požadavky:

·        Schopnost práce v teamu

·        Spolehlivost

·        Nebát se práce

·        Absolvovat školení první pomoci

 

HUMANITÁRNÍ JEDNOTKA

Činnost jednotky:

Humanitární jednotka MS ČČK Milovice v současnosti zahajuje svou činnost. Jednotka zajišťuje tzv. druhosledovou pomoc pro využití při rozsáhlejších nebo déle trvajících událostech typu hromadného neštěstí či katastrof. Jde tedy o tzv. ostatní složku Integrovaného záchranného systému a spolupráce s IZS má charakter plánované pomoci na vyžádání. Jednotka je složena výhradně z dobrovolníků a členů ČČK, dále dne dohody.

Úkoly: 

  • poskytnutí první pomoci, ošetřovatelská péče (pomoc nezraněným a ošetření lehce zraněných osob, doplnění pomoci profesionálních složek IZS - zdravotnické záchranné služby, zdravotnické zabezpečení Evakuačních center)
  • pomoc při evakuaci osob (pomoc s organizací a zajištění zdravotnické asistence)
  • pomoc při nouzovém ubytování
  • pomoc při nouzovém stravování
  • sociální pomoc a ošacení osob
  • sběr, třídění a distribuce (rozdělování) humanitární pomoci
  • spolupráce s dalšími humanitárními jednotkami ČČK

Vytvoření jednotky se opírá o platnou krizovou legislativu České republiky přijatou v letech 1998 - 2000 (zákony O krizovém řízení, O Integrovaném záchranném systému a O Hasičském záchranném sboru ČR). Dále pak na zákon č. 126/1992 Sb. O ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o ČSČK, který vymezuje prostor činnosti ČČK následovně: Český červený kříž má postavení a oprávnění národní společnosti ČK podle Ženevských úmluv a plní zejména tyto úkoly:

  1. působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby,
  2. působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případě katastrof a jiných mimořádných událostí,
  3. poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby.

A dále je na celostátní úrovni spolupráce s IZS ošetřena Generální smlouvou mezi Úřadem ČČK a Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR.

 

Členství v jednotce

Členy jednotky mohou být členové a dobrovolníci ČČK a Mládeže ČČK starší 18 let, kteří nejsou jinde (např. v zaměstnání) zařazeni do jednotek prvého či druhého sledu Integrovaného záchranného systému. Podmínkou je dobrý zdravotní stav, umění poskytnout první pomoc (absolvent alespoň 40-hod. kurzu první pomoci) a znalosti  přísl. krizové legislativy a navazujících norem ČČK (probíhá formou proškolení).
Členové a dobrovolníci ČČK a Mládeže ČČK mladší 18 let (a starší 15 let) se mohou stát "čekateli na členství v HJ" tím, že se zapojí do Družstev první pomoci Juniorů ČČK (dříve tzv. družstva první pomoci mládeže). Podmínkou je absolvování kurzu Junior ČČK. Příprava členů Humanitární jednotky MS ČČK Milovice  probíhá jednak na pravidelných školeních a cvičeních a dále na soutěžích v první pomoci.

SKUPINA VOJENSKÉ HISTORIE

Zaměření činnosti je na Československou lidovou armádu, PS,VB (cca 1960 do 1990). V případě,  že  budou zájemci o starší či mladší období, jsou také vítáni. V současnosti máme několik nadšenců do vojenské techniky (  http://dkvhv.webgarden.cz/vozovy-park ). Nápadům a aktivitám se nebráníme. Tato skupina teprve vyniká a utváří se.

Více informací:

www:  http://cckmilovice.webgarden.cz/

e-mail: cckmilovice@seznam.cz