MSČČKMM

Úvod

  Červený kříž a Český červený kříž v Milovicích

   Úvodní slovo 

   V roce 1859 byl švýcarský obchodník Henry Dunant u italského Solferina svědkem krvavé bitvy a večer po ní s hrůzou zjišťuje, že zde byly tisíce raněných vojáků ponechány svému osudu a tím bez jakékoliv péče odsouzeny k jisté smrti. Právě z tohoto hrůzného obrazu se zrodila myšlenka Červeného kříže. Poté, co na místě zahájil improvizovanou akci na pomoc těmto raněným nešťastníkům, se Dunant chápe pera, aby světu popsal hrůzy, jež viděl a uveřejňuje knihu, která otřese Evropou – „Vzpomínky na Solferino.“ V této reportáži, která předběhla svou dobu, uvede Dunant svou myšlenku, nahradit nedostatek vojenské zdravotní služby tím, že budou již v dobách míru připravováni „dobrovolní zachránci“, jimž bude zajištěn „neutrální statut“ dokonce i na válečném poli.

   V roce 1863 zakládá Dunant se svými čtyřmi přáteli „Mezinárodní výbor pomoci zraněným,“ budoucí Mezinárodní výbor Červeného kříže. Ještě v říjnu 1863 zástupci ze 16 zemí tvoří v Ženevě zakládající chartu Červeného kříže s tím, že jeho znakem bude na počest zakladatele barevně obrácená státní vlajka Švýcarska.

   Hlavní myšlenkou Červeného kříže byla a je nutnost, aby v každé době a situaci byla respektována lidská důstojnost a bez diskriminace bylo činěno vše pro zmírnění utrpení lidí. ČK podporuje vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy, přičemž nečiní žádné národnostní, rasové, náboženské ani politické rozdíly. Poskytuje pomoc bez očekávání zisku na základě svých sedmi základních principů: HUMANITA, NESTRANNOST, NEUTRALITA, NEZÁVISLOST, DOBROVOLNÁ SLUŽBA, JEDNOTA a SVĚTOVOST.

   Solidarita, tolerance a žádné násilí, to jsou pojmy velice často ignorované. Každý den se bezpočet dětí, žen i mužů ve světě stává obětmi slepého násilí, terčem palby znepřátelených stran nebo objektem rasové či náboženské nenávisti. Proto se všude na světě tolik apeluje, abychom své děti vychovávali podle zásady „Rozliční, ale rovnoprávní,“ protože pochopení a schopnost vžít se do situace toho druhého jsou nezbytným předpokladem, máme-li se naučit vážit si jeden druhého. Předcházet násilí a pěstovat toleranci není projevem bázně, jak se někteří domnívají, ale naopak projevem velké odvahy, inteligence a smělého ducha.

   A právě členové mezinárodního společenství Červeného kříže a v islámských zemích Červeného půlměsíce se na celém světě snaží zabránit lidskému utrpení nebo jej alespoň zmírnit, což je v dnešním světě plném násilí a netolerance stále důležitější. Proto ve svých aktivitách nemůže zůstat Červený kříž bez povšimnutí a podpory veřejnosti…

   Československý červený kříž je od roku 1919 národní společností tohoto mezinárodního hnutí, navazující na činnost rakousko-uherského Vlasteneckého pomocného spolku pro Království české, působících na území naší republiky již od roku 1868. Nástupnickou organizací ČSČK se v naší zemi v roce 1993 stal Český červený kříž.

   V Milovicích  sídlí Místní skupina Českého červeného kříže v ulici Mírová 474/D a kromě tradičních činností, jako je výuka laické první pomoci, nábor bezpříspěvkových dárců krve, připravuje  rozšířit svou činnost zejména v sociální oblasti.

   V současnosti probíhá výcvik a technické vybavování Humanitární jednotky, která bude  připravena v rámci Integrovaného záchranného systému zasáhnout v případě rozsáhlé havárie nebo živelné pohromy v druhém sledu za profesionálními záchranáři.

 

Podrobnější informace o výše uvedeném najdete v jednotlivých sekcích těchto stránek.

Děkujeme za Váš zájem.